lørdag 10. oktober 2009

Velkommen til Epic Cleansing

Dette er en blogg for spillet Epic Cleansing. Spillet er dignadsbasert, dvs at alle regler er laget av spillerne selv med innspill fra andre spillere som har spilltestet reglene. Spillets regler er så langt kun på norsk.

Reglene er foreløpig ute i sin første utgave. Idéen og initiativet til spillet kom fra Ole Riksaasen Dahl. Alle kommentarer til førsteutgaven er laget av Are Riksaasen. Denne førsteugaven ble laget for en del år tilbake og har ikke vært fremme før nå (okotber 2009). Du vil derfor kanskje oppleve at en del av reglene ikke helt henger sammen, samt at det står en del kommentarer i reglene som ikke er tatt bort enda.

Epic Cleansing eret science fiction-spill om slag mellom store roboter (Mekas), stridsvogner og infanteri. Spillet legger vekt på taktiske avgjørelser og spillerens evne til å forutse fiendens trekk, utnytte svakhetene ved disse og å lure fienden til å tro man har valgt en annen strategi. Sentralt i spillet er hærledere og andre kommandører, samt en egen ordrefase der du hemmelig bestemmer hva de ulike enehtene dine skal gjøre.

Epic Cleansing bruker (som navnet sier) brikker som er i den skalaen GW kaller epic, dvs ca 1/300. I spilltestingen har vi brukt brettene til BattleTech, dvs kart med hexagonale ruter på med diameter på 3,7 cm. Da blir hver hex omtrent 10-12 meter tvers over.

Les gjerne gjennom reglene og kommentér. På den måten kan spilelt bli stadig bedre! Reglene finner du på denne lenken: http://epiccleansing.webs.com/